Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

111     Všeobecná zdravotní pojišťovna

211     Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

201     Vojenská zdravotní pojišťovna

205     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207    Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

213     Revírní bratrská pokladna